“Meilt Jaunaucele”

 

Ühendus Meilt Jaunaucele tegutseb Jaunauce lossis alates 2007. aastast. Ühendus kaasab projektipõhiseid rahastajaid lossi restaureerimiseks ning kultuuri- ja elukestva õppe ürituste korraldamiseks. Ühendusse kuulub 24 liiget, kes kõik on kunagise Jaunauce põhikooli õpetajad või vilistlased.

 • Inguna Balcere, valdes priekšsēdētāja (dibinātājs)

 • Inese Šimkus, valdes locekle (dibinātājs)

 • Mārtiņš Alfuksis, valdes loceklis

 • Vizma Kunkule (dibinātājs)

 • Aivis Siliņš (dibinātājs)

 • Aldis Balceris

 • Andris Balceris (dibinātājs)

 • Anete Romanauska (dibinātājs)

 • Elīna Leiba (dibinātājs)

 • Guntis Alsviķis (dibinātājs)

 • Ieva Siliņa (dibinātājs)

 • Inga Romanauska (dibinātājs)

 • Ingrīda Leiba (dibinātājs)

 • Iveta Siliņa (dibinātājs)

 • Jānis Matvejs

 • Kaspars Jonušs

 • Līga Ramate (dibinātājs)

 • Lūcija Siliņa (dibinātājs)

 • Maira Šimkus( dibinātājs)

 • Mārcis Balceris (dibinātājs)

 • Matīss Siliņš

 • Raivis Šimkus (dibinātājs)

 • Ralfs Šimkus va(dibinātājs)

 • Uldis Šaulis (dibinātājs)

 • Gints Šimkus

 • Ģirts Siliņš

 • Raimonds Miezis

 • Andris Jonušs

 • Arnis Romanauskis

Rekvizīti: 

Nosaukums: „Mēs – Jaunaucei”

Pasta adrese: Jaunauces pils, Jaunauce, Saldus novads LV – 3893

Korespondencei: Dzintari 6, Jaunauce, Saldus novads, LV 3893

Kontakttālrunis: +371 26014296

E-pasts: inguna.balcere@inbox.lv

Orgnanizācijas vadītājs: Inguna Balcere

Banka:A/S Citadele
Konta Nr. LV79PARX0015238620001

Kods: PARXLV22

LOGObiedrība.jpg

Biedrības mērķi: veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos Jaunauces pagastā un aktivizēt Jaunauces pagasta iedzīvotājus savas dzīves vides uzlabošanai; veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību Jaunauces pagastā.

Biedru nauda: 10 € gadā.